Digitalizacija

Papirne fakture odlaze u istoriju

Vlada Srbije učinila je još jedan korak u pravcu efikasnijeg, racionalnijeg i jeftinijeg poslovanja: računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju niti da sadrže pečat i potpis.

Dogovor

Alibaba dolazi na srpsko tržište

Kineska “Alibaba grupa” pokazala je izuzetno interesovanje za proširenje poslova na srpskom tržištu, za saradnju u oblastima onlajn turizma, e-trgovine i logistike, rekla je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić.

Ekonomske reforme

Šta stoji u Programu ekonomskih reformi koje je Vlada RS uputila pred poslanike?

Velika fiskalna opterećenja na rad, veliki broj neporeskih davanja, zdravstveni sektor koji akumulira gubitke, neefikasna javna uprava i lokalna samouprava, nerazvijenost transportne infrastrukture i fiskalna neodrživost pojedinih javnih preduzeća samo su neki od problema identifikovanih u Programu ekonomskih reformi koje je Vlada RS uputila Narodnoj skupštini.